باک بنزین خودرو را پر نکنید

اجاره

 

مان کافی بودن مقدار بنزین را نازل تشخیص می دهد
و بدلایل ایمنی و فایده برای فیلتر جذب بخار سوخت
(کنیستر)، جریان بنزین را متوقف می کند.
در حالیکه اکثر ملت از هستی کنیستر در سیستم سوخت اطلاع ندارند
، کنیستر نقش بسیار مهمی در سیستم سوخت اجاره ماشین در تهران بازی می کند
در انگلیسی از واژه گاز به عنوان کوتاهی شده واژه گازولین (بنزین) کاربرد می کنیم.
در حالیکه در تعریف یک ماده در حالت گاز، هرگز مایع نیست.
بنزین بخاری فرآوری می کند که قابلیت پکیدن دارد، سمی و بسیار فرار است.
نشانه دادن یک ابر از بخار نیز زیاد سختر از نشانه دادن یک گودال از بنزین است.
زیرا در حالت ابری غیر قابل رویت است، ولی زیاد خطرناک تر است.

اجاره اتومبیل

 

قبلا در باکهای بنزین به گونه ای بود که برای بازداری از جمع شدن بخار بنزین،
بخار بنزین میتوانست از آن بیرون شود. اگرچه برای ایمنی خودرو لازم بود،
ولی اثرات زیانباری برای محیط زیست داشت.
این بخار بنزین یکتا از مهمترین عوامل آلودگی
هوای شهرها و شرایط بد هوایی در روستاها است.
خوشبختانه، اجاره خودرو ارزان در تهران  امروزین راه حل بهتری برای دشوار بخار بنزین دارند
و این مسیر حل چیزی نیست به جز پالایه بخار بنزین (کنیستر).
کنیستر مشابه فیلتر آکواریوم با کربن پر می شود و به طور پیوستگی بخار را رسیدگی می کند.
در چهره هستی بخار بنزین، این بخار را مجدد به سامانه سوخت رسانی وارد می کند
لغایت به داخل موتور رفته و بسوزد. بنزین مایع تاثیرات ویرانگر زیادی بر روی کنیستر دارد.
تا جایی که بعد از مدتی کنیستر غیر قابل کاربرد می شود و هزینه تعمیر کنیستر نیز بالا است.
البته می تواند از خراب شدن کنیستر بازدارندگی کرد.

 

هنگامی که نازل پمپ بنزین جریان بنزین را قطع کرد، به پر کردن باک ادامه ندهید
راه های زیادی برای غلبه بر متوقف کردن جریان بنزین توسط نازل هستی دارد.
برخی از مردم مجدد بر روی دستگیره نازل تنگنا می آورند الی دوباره بنزین تو باک شود
و نازل متوقف شود. این پیشه را الی پر شدن کامل باک سپریدن می دهند.
برخی سایر نازل را الی گردنه اجاره خودرو  فیلتراز باک خارج می کنند لغایت نتواند جریان بنزین را قطع کند
. هر دو را می تواند منجر به ورود بنزین به داخل کنیستر و ریختن بنزین بر روی زمین گردد.
ریخته شدن بنزین خطرات زیادی دارد و ایستگاه های پمپ بنزین کوشش می کنند
لغایت از این پیشه بازداری کنند.

 

 

پر کردن باک اتومبیل مایه می شود
که بنزین بر روی پوشاک راننده و زمین ریخته شود. کمترین ضررش،
بوی بنزین گرفتن پوشاک راننده و بیشترینش می تواند آتش سوزیهای گسترده باشد.
شما نمی توانید به طور معمول باک بنزین خویش را لبالب کنید.
زیرا نازل مکنده بنزین در سررسید مناسب جریان بنزین را قطع می کند.
هر چند راههایی برای پر کردن کامل باک بنزین هستی دارند،
اما این شغل به هیچ عنوان رهنمود نمی شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست